Sposoby motywacji pracowników

system wynagradzania

Bardzo istotną kwestią w każdym przedsiębiorstwie jest to, jak zmobilizować pracowników do większej aktywności, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dla wielu menadżerów motywacja pracowników oznacza brak ich niezadowolenia, bowiem w czasach ogromnej konkurencji i nieustannych cięć kosztów, to już niemały wyczyn.

Jednym z największych, a jednocześnie najczęściej popełnianym błędem, jest niezauważanie sukcesów pracownika i niedocenianie jego wkładu pracy. Takie postępowanie sprawie spadek zainteresowania przez personel sprawami firmy i co za tym idzie, dużo mniejszą wydajnością. Pracownik jest zdania, że nie ma sensu się starać, bo wysiłek włożony w pracę, i tak pozostanie niezauważony, a profity z ewentualnie dobrze wykonanego zadania, przypadną kierownictwu. Takie sytuacje często mają miejsce w firmach, gdzie kierownictwo podkreśla, że na każde miejsce pracy znajdzie się wielu chętnych. Jest to błąd, który często skutkuje spadkiem obrotów w firmie, odchodzeniem najlepszych pracowników, a nawet wypadnięciem z rynku.

Aby temu zapobiec, należy jasno ustanowić systemy wynagradzania i docenić wkład pracy każdego pracownika. Dobrą metodą jest zauważanie sukcesów poszczególnych pracowników i a także zaoferowaniem im pomocy w trudnych zadaniach.

Zainteresowanie personelem w pozytywny sposób skutkuje podniesieniem wydajności w krótkim czasie, co jest korzystne dla przedsiębiorstwa. Takie postępowanie może zatrzymać w firmie najbardziej wartościowych pracowników, ponieważ miła atmosfera w pracy jest tak samo istotna jak odpowiednie wynagrodzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *